Natural Medica

zdrowie, medycyna, dieta

Zdrowie

Czym są zaburzenia osobowości?

Osobowość jest zestawem elementów zachowań i psychiki, które odróżniają od siebie ludzi. Mogą to być cechy stałe, jak i zmienne. Każdy człowiek posiada swoją indywidualną osobowość. Zaburzenia osobowości nie są jak zwykłe zaburzenia czy kryzysy, są one stałymi cechami charakteru. Często określa się je jako po prostu trudny charakter. Oczywiście z zaburzeń osobowości można się wyleczyć, należy jednak zasięgnąć profesjonalnej opinii psychiatrii Warszawa. W głównej mierze wiąże się to z psychoterapią, a często niezbędne przy tym jest branie odpowiednich leków, dobranych przez lekarza specjalistę.

Przyczyny występowania zaburzeń osobowości

Przyczyny występowania zaburzeń osobowości są dosyć różnorodne, przede wszystkim wyróżnia się tutaj czynniki biologiczne, genetyczne oraz psychospołeczne. W przeszłości koncentrowano się głównie na wpływie, jaki na osoby zaburzone wywarła rodzina. Relacje z nią stawiano jako główny czynnik, który miał do nich doprowadzić. Obecnie największą uwagę przykuwa genetyka. Pierwsze objawy zauważyć można w późnym dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, choć zazwyczaj ma to miejsce dopiero w trakcie życia dorosłego. Dzieje się tak głównie z tego powodu, iż uważa się, że dziecko nauczy się radzić sobie z napotykanymi problemami w inny sposób, wykluczając tym samym wszelkie nieprawidłowości, które przejawia.

Rodzaje zaburzeń osobowości

  • paranoidalne – wszechobecna podejrzliwość w stosunku do innych ludzi, uważa się, że motywy otaczających osobę zaburzoną, są zawsze złe i szkodliwe,
  • schizoidowe – zachowania równoznaczne z oderwaniem, odizolowaniem się od relacji społecznych, dodatkowo ograniczony zakres emocji, które wyraża się wobec innych ludzi,
  • schizotypowe – ekscentryczne zachowania, zniekształcone myślenie, ciągła międzyludzka niepewność, doprowadzająca do znacznego ograniczenia wchodzenia w bliskie relacje,
  • antyspołeczne – postawa polegająca na łamaniu wszelkich praw, norm społecznych oraz braku szacunku
  • histrioniczne – nadmierne poszukiwanie uwagi, pragnienie atencji, gwałtowne emocje
  • narcystyczne – wybujałe ego, zaburzone postrzeganie siebie, nadmiernie wysoka samoocena, brak jakiejkolwiek empatii, potrzeba podziwu od innych,
  • unikające – ogromne zahamowanie społeczne, uczucie niedopasowania do ludzi, nadmierna, wręcz chorobliwa wrażliwość na wszelkiego rodzaju krytykę,
  • zależne – nadmierna potrzeba, aby ktoś sprawował wobec osoby zaburzonej rolę opiekuna, prowadzi do ogromnego przywiązania oraz lęku separacyjnego,
  • obsesyjno-kompulsywne – ogromny, przesadny perfekcjonizm, przywiązywanie ogromnej uwagi do porządku, mentalna kontrola nad wszystkim, szczególnie relacjami,
  • borderline – niestabilność emocjonalna, poczucie niespełnienia i pustki, niespójny wizerunek własnej osobowości, skrajność

Leczenie zaburzeń osobowości

Wiele osób zastanawia się, czy zaburzenia osobowości da się wyleczyć. Odpowiedź na to pytanie nie jest niestety w pełni satysfakcjonująca, niektóre da się w pełni, inne w znacznej części, jednak nie do końca. Zależy to przede wszystkim od trwałości danych cech. Należy jednak pamiętać, że zawsze należy podjąć się leczenia, czym wcześniej się to zrobi, tym lepiej. Podstawowym kluczem do wyleczenia ich jest tutaj psychoterapia psychodynamiczna. Farmakoterapia również czasem jest konieczna, potrafi znacznie ułatwić prowadzenie terapii, szczególnie w sytuacjach, w których pacjent ma epizody pogorszenia samopoczucia.